Mårten Eriksson är chef för återvinning och involverad i alla flöden som har med avfall att göra. Vare sig det handlar om eftersortering, biogasproduktion eller just energiåtervinning som sker i Stockholm Exergis kraftvärmeverk. Men varför är då avfallsbehandling så viktigt? Mårten berättar:

I samband med att energin i avfallet utvinns fångas också kemikalier och tungmetaller upp som är svåra att lösgöra på annat sätt. Däremot är det svårt att få stopp på de koldioxidutsläpp avfallsbehandlingen ger ifrån sig när fossila oljeprodukter som plast förbränns. Mårten vill därför belysa vikten av sortering och återvinning.

Den 19 april 2021 invigdes den toppmoderna eftersorteringsanläggningen i Brista, en gemensam satsning av Stockholm Exergi och SÖRAB. Här eftersorteras stockholmarnas redan källsorterade avfall än mer noggrant. Något som visat sig vara välbehövligt då en stor del av det som kommer in består av plast. Anläggningen, som också sorterar ut metall och biologiskt avfall, ska ses som ett komplement till källsortering i hem och verksamheter – inte ett alternativ.

Stockholm Exergi har som mål att vara en klimatpositiv verksamhet till 2025, och en aktiv del i att göra Stockholm till världens första klimatpositiva huvudstad.  Med metoder som avfallsförbränning och innovationer som Bristaverket är man på god väg.