Att aktivt arbeta för en mer hållbar verksamhet är knappast någonting nytt för oss. Faktum är att vi alltid jobbat hårt för att bli bättre, mer hållbara och minska vår klimatpåverkan på Stockholm och världen. Men den här gången sätter vi ribban högre. För om du frågar oss har vi tillsammans inte något val. Vi måste bli bättre, och vi måste bli det nu.

För att lyckas behöver vi göra en rad olika saker. Mest av allt behöver vi hjälpas åt. För det är ju, som vi alla vet, med gemensam kraft vi kan göra den största skillnaden. I artiklarna får du möta några av människorna som gör resan mot minusutsläpp möjlig, och höra hur de är med och bidrar till att nå målet om en klimatpositiv verksamhet.

 

Koldioxidinfångning

Idag driver Stockholm Exergi en småskalig forskningsanläggning för bio-CCS i anslutning till kraftvärmeverket (KVV8) i Hjorthagen. Målet är att på sikt skala upp tekniken, och etablera en större anläggning med kapacitet att samla in drygt 800 000 ton koldioxid, varje år. Lika mycket som hela stockholmstrafiken släpper ut på ett år. Men hur ser vägen dit ut? Vilka beslut ska fattas, och på vilka grunder? Vi träffar Karin Djurberg, som arbetar som investeringsanalytiker för att få svar på alla frågor. Läs mer.

 

Distributionsnätet

Under stockholmarnas fötter löper hundratusentals kilometer rör. Rör som både värmer och kyler drygt en miljon människor varje dag. I våra hem och på arbetsplatser. På skolor, sjukhus och förskolor. Ja, fjärrvärmen och fjärrkylan är överallt. I den här artikeln tittar vi närmre på det där 300 mil långa rörsystemet, hur det funkar och vad vi på Stockholm Exergi gör för att säkerställa att det är på topp. Läs mer.

 

Fjärrvärme genererar el

Fler och fler pratar om elbrist och hur vi ska lösa den. Samtidigt är det många som inte känner till att produktionen av fjärrvärme även genererar el. El som behövs mer än någonsin när Stockholm växer. Därför handlar den här artikeln om just det, om storheten i fjärrvärmenskretslopp vi alla delar på, om hur viktigt det är för Stockholm att vi producerar el och de energieffektiva fördelarna det kommer med. Läs mer.

 

Flygtermografering

Flygtermografering spelar en viktig roll i att säkerställa kvaliteten och effektiviteten på fjärrvärmesystemet. Med hjälp av värmekameror kan vi nämligen tidigt upptäcka och laga eventuella läckor i systemet trots att det ligger under marken. Den här artikeln handlar om hur den processen ser ut, varför vi flyger och vem som sedan analyserar bilderna och hur vi gör för att hålla det 300 mil långa distributionssystemet i toppform så att stockholmarna får värmen när den behövs. Läs mer.

 

Avfallshantering

Vad händer egentligen med allt vi slänger i soporna? Och vad har dina sopor med våra utsläpp att göra? Den här artikeln handlar om hur ditt avfall blir till el och värme, vad vi gör för att minska utsläppen och vad du själv som stockholmare kan göra för att minska din klimatpåverkan. Läs mer.

 

 

Dygnet runt, året om

Visste du att delar av Stockholms värme styrs i realtid? Att det sitter personer och ser till att rätt energi, hamnar på rätt plats vid rätt tillfälle? Personer som ser till att du förmodligen inte märker om någon del av systemet skulle krångla, eftersom de fördelar värmen som finns jämnt. De jobbar i våra kontrollrum. Och dygnet runt, året om ser de till att allting funkar som det ska. I den här artikeln tar vi en närmre titt på hur det arbetet går till. Läs mer.