Forskningsanläggningen är ansluten till biokraftvärmeverket i Värtan. Målet är att de tester som genomförs i anläggningen, tillsammans med studier, ska ge tillräckligt robusta resultat för att utgöra underlag för Stockholm Exergi att investera i en storskalig anläggning.

Forskningsanläggning bio-CCS

Vad vi testar

Eftersom tekniken med koldioxidavskiljning är beprövad handlar driften av forskningsanläggningen om att utvärdera och anpassa bio-CCS tekniken för just biokraftvärmeverket i Värtan. En lång rad tester utförs, mestadels i egen regi, men även KTH är involverade.

Några exempel på vad vi gör i forskninganläggningen:

Ta en titt i vår container

Erik Dahlén, FoU-ansvarig på Stockholm Exergi, visar hur tekniken för koldioxidinfångning i vår forskningsanläggning fungerar.

 

Läs Stockholm Exergis pressmeddelande om stödet från Energimyndigheten

Läs nyhet på Energimyndighetens webb om testanläggningen