Vi finns här för dig

Våra tjänster kan göra livet ännu enklare och tryggare för dig som har fjärrvärme eller fjärrkyla. På Mina sidor hittar ni all information om er fastighets eller företags fjärrvärme eller fjärrkyla. Allt från avtal och fakturor till drift och tjänster. Klicka här för att logga in på Mina sidor

Tveka inte att kontakta oss!

Mejl: kundservice@stockholmexergi.se

Telefon: 020-31 31 51, mån-fre 08.00-17.00
(Från utlandet +46 771 44 46 00)

Felanmälan: 020-31 31 51, dygnet runt.

Trygg energiförsörjning

Så påverkar Rysslands krig mot Ukraina Sveriges energiläge – se information från Energimyndigheten

Grönt vatten?

Varför färgar Stockholm Exergi fjärrvärmevattnet grönt?
Vi färgar fjärrvärmevattnet med färgämne pyranin för att hitta läckage. Genom att hitta läckage kan vi snabbt påbörja reparation och därmed minimera risken för eventuella skador och konsekvenser av läckaget. Metoden används av flera energibolag i Sverige och även av andra aktörer i syfte att hitta läckor i ledningssystem och konstruktioner.  

Hur ska jag agera om jag upptäcker grönt vatten i utemiljö?
Om du ser grönt vatten i utemiljö så kan det finnas ett läckage i fjärrvärmenätet. Du ska då kontakta oss på telefonnummer 020-313151. Glöm inte att hålla avstånd från vattnet då vattnet kan vara mycket varmt. 

Hur ska jag agera om jag upptäcker grönt vatten i kranen hemma?
Om du får grönt varmvatten i kranen hemma beror det förmodligen på att din fjärrvärmecentral läcker. Du ska då kontakta din fastighetsägare och felanmäla detta. Bor du i villa går det bra att kontakta oss på telefonnummer 020-313151 för hjälp med service och reparation av din undercentral.
Du ska inte dricka det gröna vattnet då fjärrvärmevatten inte är godkänt som dricksvatten.

Ska du flytta eller vill du ändra/lägga till kontaktperson?

Vid flytt – anmälan om ägarbyte
Ska du flytta och kanske sälja din fastighet eller din villa? I så fall behöver vi få in din anmälan om ägarbyte. Du kan signera den digitalt här
Om du saknar bank ID för att signera digitalt, kontakta oss på Kundservice

Ändra eller lägga till en ny kontaktperson
Är du eller någon annan kontaktperson? Då vill vi gärna få information om den nya kontaktpersonen, gör din anmälan här

Allmänna avtalsvillkor
Här hittar du våra allmänna avtalsvillkor:
Konsument
Näringsidkare (bostadsrättsföreningar och företag)

Om du inte hittar den information som du söker, eller du är osäker på hur du ska fylla i blanketterna, hör av dig till oss så hjälper vi dig.


Information om Covid-19

Så säkerställer vi värmen, kylan och elen till stockholmsregionen

Stockholm Exergi levererar värme, kyla och el till stockholmsregionen och är därmed en samhällsviktig verksamhet. Det ligger i vårt verksamhetsansvar att säkerställa leveranserna till våra kunder och därför har vi planer och rutiner för att kunna säkra verksamheten i olika typer av kritiska scenarier. Det aktuella läget som vi nu befinner oss i – en pandemi – är ett sådant scenario. Vi redovisar löpande våra åtgärder och planer till Energimyndigheten som har en samlad nationell bild av beredskapen inom vår bransch.

Vi har redan infört ett antal åtgärder inom företaget för att minimera risken för smittspridning. Vid ett eventuellt stort personalbortfall kommer vi att följa de planer vi har för just en sådan situation. Det innebär bland annat att vi kommer att prioritera om resurser och arbetsuppgifter, med fokus på att säkra värme-, kyla-  och elproduktionen och leveranserna till Stockholm.

Våra kunder kan kontakta oss som vanligt. Det kan dock vara längre ledtider än vanligt, framför allt på telefon, då all vår administrativa personal jobbar hemifrån enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Mycket information finns på ditt konto på Mina Sidor. Annars kan du nå oss bäst via mejl.

Om fjärrvärmecentralen i din fastighet behöver underhåll så kan du kontakta oss eller annan reparatör. Det är oftast fastighetsägaren som äger undercentralen och denne kan därmed välja leverantör själv. Våra medarbetare följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller exempelvis handhygien och att hålla avstånd.

Även under den speciella situation som vårt samhälle befinner sig i måste vi utföra vissa nödvändiga åtgärder för att upprätthålla leveranserna i vårt fjärrvärmenät. Det kan innebära att vi ibland behöver stänga av värme och varmvatten till enskilda fastigheter under kortare perioder. Under avstängningen kommer det dock finnas tillgång till kallvatten precis som vanligt. Rinnande vatten är viktigt för att kunna hålla en god handhygien och begränsa smittspridningen av viruset som orsakar covid-19. Enligt Folkhälsomyndigheten är det mekaniska avlägsnandet av virus på händerna tillsammans med rinnande vatten det viktigaste för handhygienen.

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig gärna med frågor kring din fjärrvärme eller fjärrkyla, eller om något inte fungerar som det ska. Du vet väl också att du enkelt kan få hjälp via Mina sidor om du tex söker efter en faktura?