I den här grafen kan du se en jämförelse av 2022 års totalkostnad vid uppvärmning av för ett flerbostadshus med en årlig energianvändning på 500 MWh, vilket motsvarar runt 50 lägenheter. Huset i den vänstra stapeln använder bergvärme, med elspets, där elspetsen normalt används de riktigt kalla dagarna. Huset i den högra stapeln använder vår fjärrvärme, med vår normalprislista som är Fjärrvärme Bas.

När vi har beräknat totalkostnaderna har vi tagit hänsyn till räntor, investering, fjärrvärmepriser, elpriser och nätavgifter och dessutom verkningsgrad, energitäckningsgrad samt drift- och underhållskostnader. Längst ner på sidan ser du våra antaganden.

Kommentar: Kostnaden med bergvärme har ökat markant under 2022 orsakat av stigande räntor med framför allt av kraftigt stigande elpriser.

Här ser du våra antaganden

Typ av anläggningAvskrivningstid (1)Investering (2)Drift- och underhållskostnad (3)Verkningsgrad
Bergvärme
- Värmepump23 år1 941 000 kr1,2 % av investeringen3,26
- Elpanna23 år94 000 kr1,2 % av investeringen0,99
Fjärrvärmecentral23 år247 000 kr1,1 % av investeringen0,99
KalkylräntaRörliga elpriser (exkl. elnät)NätavgiftFjärrvärmepriserEnergitäckningsgrad värmepump
3,7 %1 500 kr/MWh (exkl. moms)Effektabonnemang L0,4L 2022 års priser90%

 

(1) Avskrivningstiden ändrad från 20 till 23 år.
(2) Det antas att 15 år efter installationen av bergvärme och fjärrvärme behövs en reinvestering göras, motsvarande 25 % av investeringen.
(3) Ca hälften av den tidigare uppskattade drift- och underhållskostnaden har ersatts av en reinvestering, se ovan punkt

Samtliga priser/kostnader exkluderar moms