Sälj din överskottsvärme genom Öppen fjärrvärme

Företag och verksamheter med överskottsvärme som ligger i anslutning till vårt fjärrvärmenät kan sälja den till oss genom Öppen Fjärrvärme. På så sätt kan vi värma Stockholm med energi som annars skulle gått förlorad, samtidigt som du kan vända en kostnad till en intäkt.

Senast 2030 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 100 procent av förnybar och återvunnen energi. Som leverantör av Öppen Fjärrvärme till oss är du med och bidrar till ökad resurseffektivitet och minskade klimateffekter.

Intresset för värmeåtervinning är stort. Bland våra leverantörer finner du bland andra Ericsson, Bahnhof, H&M, Coop, Jästbolaget och GleSYS.

Under 2016 värmdes motsvarande 20 000 moderna lägenheter i Stockholm genom återvunnen värme.

Så gör vi för att värma stockholmarna genom värmeåtervinning

Gemensam satsning på storskalig värmeåtervinning genom Stockholm Data Parks

Med Stockholm Data Parks ökar vi förutsättningarna för storskalig värmeåtervinning i Stockholm ytterligare genom att erbjuda allt som behövs för att bygga stora datahallar i anslutning till vårt fjärrvärmenät. Vi lanserade Stockholm Data Parks i januari 2017, tillsammans med Stockholms stad, Ellevio, Stokab och Invest Stockholm.

Tanken bakom den gemensamma satsningen är att nyttja synergierna mellan Stockholms fjärrvärmenät, pålitlig leverans av förnybar el, och Stockholms position som ett ledande globalt IT-centrum. Vi vill göra Stockholm till centrum för en hållbar datahallsindustri där hallarnas spillvärme återvinns i stadens fjärrvärmenät.

Genom Stockholm Data Parks skapar vi möjlighet för den växande datacenterindustrin, som idag står för runt två procent av världens elkonsumtion, att bli en del av lösningen.

Så gör vi Stockholm till centrum för en hållbar datahallsindustri

Vår ambition är att täcka tio procent av stadens uppvärmningsbehov

Tack vare värmeåtervinningen kan datahallar i Stockholm Data Parks som använder förnybar el få ett svårslaget lågt klimatavtryck. Därtill sänker datahallarna sin driftskostnad.

När Stockholm Data Parks är fullt utbyggt, kommer värmeåtervinningen från datahallarna att stå för ett betydande tillskott av värme till Stockholm. Vår ambition är att täcka tio procent av stadens uppvärmningsbehov. Det är ett viktigt bidrag till stadens ambition att vara helt fossilfri senast 2040.